Saturnus
Saturnus ringar består av stenar. Saturnus är den sjätte Planeten från solen.
Den är 9 gånger större en jorden. Saturnus är en glasplanet.
Saturnus är känt för sina ringar som består av is och sten.
Joakim och Tilli